मानगढ सिष्टम

मौजुदा सम‌ं‌रचना

जग्गा  ०–८-१०

ओभरहेड

४५० घन मि.
रिजर्भ वायर        ३०० घन. मि.
डिप टयुवेल  २ थान 
फिल्टर प्लाण्ट    १   
ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट    १   
कार्यालय भवन    २ 
गार्ड हाउस      १   
पम्प हाउस        २   
जेनेरेटर रुम    १   
शौचालय      १(पुरुष/महिला अलग रहेको)